Kontakt

Związek Harcerstwa Polskiego

Hufiec Kwidzyn
im. Kwidzyniaków

ul. Warszawska 14

82-500 Kwidzyn

Komendant Hufca:
601 911 566

BIP

 

Nowy Sztandar

12.03.2016


Otrzymaliśmy nowy Sztandar!!

 - Lista darczyńców -

 

29 KSDH im. T. ZAWADZKIEGO „ZOŚKA”

 

Zabawa w stylu harcersko - wojskowym, czyli: "MANEWRY TECHNICZNO - OBRONNE"

 

TERMIN: 17- 19 X 2008

MIEJSCE: TAJNE !!! (godzina i miejsce startu patroli zostaną podane 11.X w Komendzie Hufca)

ORGANIZATOR: 29 KSDH im. T. ZAWADZKIEGO „ZOŚKA”

WSPÓŁORGANIZATOR: KOMENDA HUFCA

Czytaj więcej...

W roku 2008/2009 planujemy kolejne zadanie hufcowe, związane z wychowaniem ekologicznym i propagowaniem zdrowego trybu życia zgodnego z IV punktem prawa harcerskiego: "Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać".

Proponowany program nosi tytuł: "PASZPORT DO LASU".

Zapraszamy drużynowych i drużyny do pracy nad programem.

Czekamy na ciekawe zadania i pomysły. Każdy z nas kocha las i wędrówki po jego ścieżkach. Przecież "harcerze są ludźmi wolnych przestrzeni".

Bank z pomysłami zamykamy dopiero w grudniu 2008 roku. Na pewno w realizacji programu wykorzystamy wszystkie pomysły.

Mile widziane są propozycje sprawności i pomysły na "pamiątkę".