Kontakt

Związek Harcerstwa Polskiego

Hufiec Kwidzyn
im. Kwidzyniaków

ul. Warszawska 14

82-500 Kwidzyn

Komendant Hufca:
601 911 566

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

BIP

 

Nowy Sztandar

12.03.2016


Otrzymaliśmy nowy Sztandar!!

 - Lista darczyńców -

01 września 2016 Udział w miejskich obchodach 77 Rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Wystawienie wart i pocztu sztandarowego.

02 -04 września 2016 Harcerska Baza Obozowa „Skaut" Hufca w Orkuszu gościła ponad 
60-osobową grupę Seniorów z Chorągwi Gdańskiej. Było to zadanie programowe Chorągwi Gdańskiej, jako inicjatywa do projektu „Z przyszłości w przeszłość”, współfinansowanego 
ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu ASOS. Gospodarzami i animatorami Zlotu byli członkowie Harcerskiego Kręgu Seniorów „Płomienie” im. hm. Zofii Dudulewicz pod wodzą druhny hm. Haliny Kierlin, komendantki Kręgu, która przy wsparciu swych zastępów przygotowała moc atrakcji dla przybyłych gości z Gdańska, Gdyni, Lęborka, Czarnej Wody i Malborka. Pięknym akcentem było wręczenie dwóm instruktorskim seniorom: druhnie hm. Barbarze Łukaszewicz z Hufca Kwidzyn i druhowi 
hm. Janowi Mrugasiewiczowi z HKS „Dęby” w Lęborku odznaczenia „Złota lilijka”, które jest nadawane przez Wydział Seniorów przy Głównej Kwaterze ZHP. Dokonał tego jego przewodniczący hm. Bogdan Radys.

02-04 września 2016 Biwak 7 KDH „Nieliczni” w Orkuszu, poświęcony przygotowaniom Harcerskiego Startu.

12 września 2016 Uroczysta odprawa kadry w Janowie. Instruktorzy i harcerze spotkali się 
w przyjaznym domu druhny phm. Wiesławy Szkutnik, aby omówić plan pracy 
na rok harcerski 2016\2017 i zaplanować najbliższe działania.

12 września 2016 Zobowiązanie Instruktorskie na błękitne fale Wisły złożyła druhna 
Agata Wiśniewska, drużynowa 9 DH „Róża Wiatrów”.

13 września 2016 Odbyły się, na prośbę opiekuna szkolnego pocztu sztandarowego w Szkole Podstawowej nr 5 w Kwidzynie, zajęcia z musztry. Prowadził je druh pwd. Przemysław Lewandowski (29 KSDH „Zośka” im. Tadeusza Zawadzkiego).

17 września 2016 Kwidzyńskie obchody 77 rocznicy agresji ZSRR na Polskę. Uroczystość prowadzona i przygotowana była przez Hufiec Kwidzyn.

23-25 września 2016 Spartakiada żeglarska, w której udział wzięła 67 KDH NS „Leśne Skrzaty”. Impreza zorganizowana była na Wyspie Sobieszewskiej. W piątkowy wieczór odbyły się wspólne śpiewy, pląsy, zabawy integracyjne. Sobota była przeznaczona
na zdobywanie tytułu KAPRÓW- żeglarzy, którzy walczyli i bronili statków swojego króla. Rozpoczęło się od zajęć praktycznych na wodzie pod czujnym okiem doświadczonych sterników. Nasi harcerze opanowali żagle, linki, ster i złapali wiatr w żagle. Później były ćwiczenia z wiązania węzłów, zakładania kombinezonu ratunkowego, wybijania szklanki.
Po obiedzie, podczas biegu patrolowego odbył się sprawdzian sprawności fizycznej, celności, pomysłowości, umiejętności współpracy, wiedzy geograficznej i kulinarnej. 67 KDH NS znalazła też skarb piratów! W niedzielę organizatorzy zaprosili harcerzy ma rejs tramwajem wodnym do Gdańska.

30 września - 01 października 2016 Harcerski Start przygotowany prze 7 KDH „Nieliczni”. Start odbył się w Kwidzynie, bazą była sala gimnastyczna ZSP nr 1 w Kwidzynie. Na Start przybyły: 3 KDH „Bona Ventura” im. Powstańców Warszawskich, 4 DH „Puszcza”
im. Olgi i Andrzeja Małkowskich, 6 KDH „Dzwonki”, 8 PDH „Niepotrzebni”,
9 DH „Róża Wiatrów”, 29 KSDH „Zośka” im. T. Zawadzkiego, próbna DH z Gardei,
2 GZ „Odważne Tygrysy”, 12 GZ „Słoneczne Promyki”. Łącznie „wystartowało” ponad 150 członków naszego Hufca. Piątek był dniem bardzo uroczystym i oficjalnym. Odbył się apel, otwierający rok harcerski 2016/2017. Wieczorem wszystkie drużyny spotkały się na wspólnym kominku. Każda drużyna przedstawiła się, opowiedziała o swoich planach na rozpoczynający się rok i zaproponowała piosenkę lub pląs. Odbył się też quiz poświęcony Szarym Szeregom. Trudne pytania przygotowała druhna pionierka Alicja Karpińska z 7 KDH „Nieliczni”. Organizatorzy nie przewidzieli ostrej rywalizacji, gdyż celem tego quizu było przypomnienie
i poszerzenie wiedzy o Szarych Szeregach. Quiz zakończył się udaniem delegacji wszystkich drużyn pod pomnik przy ulicy Warszawskiej, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze. Kominek zakończył się słodkim poczęstunkiem z okazji Dnia Chłopca.

W sobotę 7 KDH „Nieliczni” przygotowali wielką ucieczkę w prawdziwe harcerskie życie
w roku harcerskim 2016/2017. Zabawa rozpoczęła się zamknięciem uczestników Startu
w escape roomach, w które przemieniły się klasy w ZSP nr 1. Po odnalezieniu kluczy
i wydostaniu się z „więzienia”, uczestnicy rozbiegli się po całym Kwidzynie, aby wykonać pozostałe zadania. Strat zakończył się wspólnym apelem i wręczeniem nagród
oraz dyplomów. 

07-08 października 2016 Biwak 7 KDH „Nieliczni” w siedzibie Hufca Kwidzyn. Spotkanie
w całości poświęcone było zakończeniu prób wędrowniczych i pracy na poziomie wędrowniczym.

17 października 2016 Dzień Instruktora. W tym dniu instruktorzy i kadra drużyn spotkali się
w Sadlinkach, w gościnnych progach druhny hm. Grażyny Piwar-Więcek, aby uczcić swoje święto. Organizatorką tego przedsięwzięcia była druhna hm. Dorota Łoś. Oprócz poczęstunku każdy uczestnik odprawy otrzymał drobny upominek. Omówiono też najbliższe imprezy hufcowe.

21-22 października 2016 Biwak 6 KDH „Dzwonki”, poświęcony wspólnemu zaplanowaniu działań drużyny na następne miesiące, podziałowi obowiązków i organizacji Biwaku Andrzejkowo–Mikołajkowego. Odbyło się też chustowanie członków drużyny.

02 listopada 2016 12 GZ „Słoneczne Promyki” udała się na Zuchowe Zaduszki. Zuchy odwiedziły między innymi pomnik poświęcony Żołnierzom Wyklętym, gdzie zapaliły znicze.

04-05 listopada 2016 Biwak 2 GZ „Odważne Tygrysy” i 9 DH „Róża Wiatrów (pion zuchowy). Biwak odbył się w Tychnowach. Zuchy bawiły się i poznawały swoich kolegów z innych gromad.

10-11 listopada 2016 Biwak 4 DH „Puszcza” im. Olgi i Andrzeja Małkowskich poświęcony Świętu Odzyskania Niepodległości i bieżącej pracy drużyny. Biwak odbył się w siedzibie Hufca.

11 listopada 2016 Uroczyste obchody odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość przygotowana i prowadzona przez nasz Hufiec.

14 listopada 2016 Posiedzenie Komisji Stopni Instruktorskich. Próbę na stopień przewodniczki otworzyła druhna Aneta Walczak, drużynowa próbnej drużyny harcerskiej
z Gardei. Komisja omówiła również zmiany, które proponuje wprowadzić Główna Kwatera.

15 listopada 2016 Odprawa kadry Kręgu Seniorów „Płomienie” im. druhny hm. Zofii Dudulewicz z udziałem druhny hm. Anna Pokrzeptowicz i druha hm. Andrzeja Pliszki. Odprawa dotyczyła udziału seniorów Chorągwi Gdańskiej w Rajdzie Rodło. Poruszono kwestie noclegu, wyżywienia, programu.

21 listopada 2016 Odprawa instruktorów, na której poruszono Rajd Rodło, kwestie związane z Szałamają oraz wybrano miejsce przyszłego obozu. Wygrały góry – Stołowe lub Bieszczady, w zależności od tego, co zdecydują drużyny po swoich zbiórkach. Druhna Joanna Kierlin-Serocka przypomniała o Biwaku Mikołajkowo-Andrzejkowym, którego organizatorami będzie 6 KDH „Dzwonki”. Druhna hm. Magdalena Jankowska udzieliła szczegółowych informacji
o Mikołajkach zuchowych. Obie imprezy odbędą się na Miłosnej. Dla harcerzy jest to biwak dwudniowy, a dla zuchów zabawa jednodniowa. 

23 listopada 2016 Spotkanie chorągwianego sztabu Rajdu Rodło z komendantem Hufca Kwidzyn (phm. Andrzejem Delewskim), skarbnikiem Hufca Kwidzyn (hm. Andrzejem Pliszką)
i komendantką Rodła (hm. Anną Pokrzeptowicz). Omówiono główne założenia Rajdu, promocję, regulamin.

31 listopada 2016 Hufcowa Kapituła Wędrownicza zamknęła próby i przyznała naramiennik wędrowniczy członkom 7 KDH „Nieliczni” druhnie pwd. Ewie Pokrzeptowicz,
druhnie pwd. Weronice Szczęsnej, druhnie pwd. Mai Sosnowskiej, druhowi pwd. Adamowi Mulikowi. Na tym posiedzeniu próbę otworzył druh Paweł Fiszer, również z 7 KDH „Nieliczni”.

02 grudnia 2016 Delegacja Hufca wzięła udział w 20-leciu Ogólnopolskiej Giełdy Piosenki Poetyckiej „Wieczorne Nastroje”. Twórcą i organizatorem OGPP jest druh hm. Mieczysław Dzikowski, a członkowie naszego hufca są zawsze szczególnymi gośćmi i słuchaczami.
Na ręce druha hm Mieczysława Dzikowskiego złożono życzenia i upominek.

02-03 grudnia 2016 Harcerski Biwak Andrzejkowo–Mikołajkowy w Szkole Podstawowej
nr 6 w Kwidzynie. W piątkowy wieczór stawiło się na zaproszenie 6 KDH „Dzwonki” siedem kwidzyńskich drużyn harcerskich w liczbie przeszło 180 osób. Wspólna zabawa rozpoczęła się oficjalnie wieczornicą, na której goszczono dyrektor SP 6, panią Lidię Nowacką. Podczas spotkania została odczytana przez uczniów szkoły baśń Władysława Gębika i w ten sposób rozpoczęła się w Szóstce kampania czytelnicza pt. „Czytamy Gębika”. Kwidzyńscy harcerze tego wieczoru mieli także wspólny kominek, na którym każda drużyna prezentowała skecz
pt. „Andrzej spotyka Mikołaja”. Wszyscy wspaniale się bawili. Po kominku dla wytrwałych odbyło się w stylu andrzejkowej zabawy karaoke. W sobotę dołączyły jeszcze 2 drużyny harcerskie i 2 gromady zuchowe. Po apelu, harcerze, podzieleni na 10 patroli, wyruszyli
na bieg pod hasłem „W poszukiwaniu św. Mikołaja”. Zadaniem każdego patrolu było odnalezienie w kwidzyńskim lesie pięciu prezentów z zadaniami i pięciu bombek
ze wskazówkami. Pogoda tego dnia była wspaniała. Harcerze wędrowali wśród przepięknej scenerii zaśnieżonego kwidzyńskiego lasu, odcinkami niebieskiego, czerwonego i żółtego szlaku. Po powrocie do szkoły odbyło sie podsumowanie biegu. Stawka była wyrównana
a różnice między patrolami jednopunktowe. 

02-03 grudnia 2016  Biwak 1 KDW „Biały Szkwał” w Orkuszu. Zimowa aura i wszechobecny mrok to najlepsza aura dla 1 KDW na wędrówkę. Po paru zawirowaniach, Orkusz przywitał wędrowników o godzinie 00:30. W czasie wędrówki uczestnicy wspierali sie nawzajem.
Ci z największym doświadczeniem wędrowania troszczyli się o tych, którzy szli pierwszy raz. Orkusz dał możliwość dużej integracji członków drużyny, a także sposobność na zdobywanie barw drużyny i ćwiczenie technik rozpalania ogniska w niesprzyjających warunkach.

05 grudnia 2016 Posiedzenie KSI w trybie alarmowym. Na tym spotkaniu próbę podharcmistrzowską otworzył pwd. Wojciech Przysowa członek 5 DH „Knieja”.

07 grudnia 2016 Z okazji 70-lecia Szkoły Podstawowej nr 5 w Kwidzynie druhna hm. Dorota Łoś została poproszona o spisanie historii harcerstwa w w/w szkole. Wsparcia udzieliła wieloletnia szczepowa druhna hm. Danuta Szymańska. Spisano historię gromad, drużyn
i Szczepu im. Szarych Szeregów w latach 1946 – 2016. Wspomnienia znajdują się w książce
pt. „Kadry pamięci”.

09 grudnia 2016 Druhna hm. Dorota Łoś wraz z przedstawicielami 1 KDW „Biały Szkwał” wzięli udział w ,,Kwidzyńskim Dniu Wolontariatu”, który został zorganizowany przez Stowarzyszenie Akwedukt. Na spotkaniu dowiedzieli się o międzynarodowych oraz lokalnych wolontariuszach. Poznali ludzi z pasją do niesienia pomocy innym.

10 grudnia 2016 Przedstawicielki hufcowej KSI, druhna hm. Dorota Łoś oraz druhna hm. Anna Pokrzeptowicz, wzięły udział w chorągwianym szkoleniu dla KSI. Spotkanie dotyczyło zmian w systemie stopni, które wchodzą w życie w dniu 01 stycznia 2017. Na spotkaniu omówiono warunki otwarcia prób, poszczególne wymagania oraz warunki zamknięcia prób.

10 grudnia 2016 Druhna hm. Halina Kierlin, przewodnicząca Kręgu Seniorów „Płomienie”
im. druhny hm. Zofii Dudulewicz wzięła udział w mini-seminarium historycznym, które poświęcone było kulisom reaktywacji ZHP w 1956 r. (tzw. „Zjeździe Łódzkim”).

12 grudnia 2016 Posiedzenie KSI w trybie zwykłym. Na tym spotkaniu próbę przewodnikowski otworzyły druhny Ewa Mosakowska-Pliszka (Hufiec Kwidzyn) oraz Wiktoria Wesołowska (zastępowa 7 KDH „Nieliczni”).

14 grudnia 2016 r. W MOW już po raz szesnasty odbyło się przedświąteczne spotkanie
z harcerską oprawą „Wieczór Kolęd i Pastorałek”. Spotkanie przygotowała 68 KDH „Wesołe Włóczęgi” z dh Kamilą Mikulską na czele. 

14 grudnia 2016 Delegacja Hufca Kwidzyn udała się na uroczyste przekazanie Betlejemskiego Światełka Pokoju do Gdańska. Uroczystość miała miejsce na ulicy Długiej. Druhna phm. Ksenia Grekulak, komendantka Hufca Sztum, przekazała Światełko władzom Chorągwi Gdańskiej, a następnie komendant naszej chorągwi, hm. Artur Glebko, wręczał
je przedstawicielom wszystkich hufców oraz mieszkańcom Gdańska. Imprezie towarzyszyły występy 1 Artystycznej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej AKT.es ze Sztumu, które nawiązywały do tegorocznego przesłania: „Odważnie twórzmy pokój”.

14 grudnia 2016 Komendant Hufca Kwidzyn, druh phm. Andrzej Delewski oraz skarbnik Hufca Kwidzyn, hm. Andrzej Pliszka, wzięli udział w chorągwianej Wigilii. To wydarzenie miało miejsce w siedzibie Chorągwi w Gdańsku, tuż przed przekazaniem Betlejemskiego Światełka Pokoju.

16-17 grudnia 2016 Odbył się biwak świąteczno-wigilijny 7 KDH „Nieliczni”. Harcerze wspólnie bawili się i kolędowali. Przyszedł również Święty Mikołaj, który każdemu wręczył drobny upominek.

16-17 grudnia 2016 Zuchy z gromady z Tychnów, 2 Gromady Zuchowej „Odważne Tygrysy” z Hufca Kwidzyn oraz 4 Gromady Zuchowej „Nadspodziewanie Dzielne Smerfy” ze Sztumu spotkały się w Szkole Podstawowej im. Marii Kotlarz w Tychnowach na wspólnym pieczeniu pierników. W piątkowy wieczór pod kierunkiem druhny pwd. Agaty Wiśniewskiej, rozpoczęło się czytanie opowiadania Wandy Chotomskiej „Kareta z piernika”. Następnie wszyscy integrowali się podczas wspólnych pląsów. Po zabawie zuchy zabrały się do wykonania pięknych choinek, świątecznych, ozdób choinkowych, papierowych pierniczków. W sobotę, po porannej gimnastyce, wszyscy dzielnie wzięli się do pieczenia i ozdabiania bożonarodzeniowych pierniczków pod okiem zaprzyjaźnionych pań z tychnowskiej stołówki. Po skończonej pracy i posprzątaniu, gromady ruszyły do zabawy na przyszkolnym placu zabaw. Wszyscy wyjechali w znakomitych, piernikowych humorach. Każdy zuch zabrał paczuszkę z własnoręcznie wykonanymi piernikami. 

17 grudnia 2016 Odbyło się harcersko-sybirackie spotkanie wigilijne. Przy wspólnym stole zasiedli członkowie Harcerskiego Kręgu Seniorów „Płomienie” im. hm. Zofii Dudulewicz oraz Sybiracy, którzy swoje korzenie zapuścili w naszym mieście. Towarzyszył im komendant Hufca, druh phm. Andrzej Delewski, przewodniczący Rady Chorągwi Gdańskiej, druh hm. Andrzej Pliszka i druhna hm. Dorota Łoś, rzecznik Hufca.

19 grudnia 2016 Zuchy, harcerzy i instruktorzy przekazali Betlejemskie Światełko Pokoju władzom i mieszkańcom miasta Kwidzyna. Spotkanie odbyło się na Placu Jana Pawła II
przy kinoteatrze. Imprezę prowadził komendant hufca, hm. Andrzej Delewski wraz z druhna pion. Wiktorią Wesołowską i 7 KDH „Nieliczni”. Po wręczeniu BŚP władze miasta zaprosiły mieszkańców na wspólne kolędowanie, podzielenie się opłatkiem i Wigilię Miejską. 

19 grudnia 2016 Po obchodach Wigilii Miejskiej przedstawiciele drużyn udali się do siedziby Hufca Kwidzyn na uroczystą Wigilię. Na tym tradycyjnym spotkaniu jego uczestnicy podzielili się opłatkiem, złożyli sobie życzenia i wspólnie kolędowali.

22 grudnia 2016 Zuchy, harcerze i instruktorzy Hufca Kwidzyn przekazali do instytucji Betlejemskie Światełko Pokoju. Dotarło ono między innymi do wszystkich szkół, Policji, Straży Miejskiej, hospicjów, Straży Pożarnej, szpitala, Urzędu Miasta, Sądu z tegorocznym przesłaniem BŚP '2016: „Odważnie twórzmy pokój”.

29-30 grudnia 2016  Odbył się biwak świąteczny 3 KDH „Bona Ventura” im. Powstańców Warszawskich. Spotkanie odbyło się w siedzibie Hufca Kwidzyn. Harcerzy odwiedził Święty Mikołaj, odbyło się wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek. 

13 -15 stycznia 2017  Odbył się biwak 7 KDH „Nieliczni” w Orkuszu. Tematem przewodnim były gry i zabawy starszoharcerskie oraz praca z Prawem Harcerskim i jego znaczeniem w życiu wędrownika.

21 stycznia 2017 Druhna hm. Anna Pokrzeptowicz wzięła udział w spotkaniu organizacyjnym Rajdu Rodło. Odbyło się ono w Gdańsku. W spotkaniu uczestniczyły też instruktorki
z 7 KDH „Nieliczni”, gdyż drużyna ta będzie mianowana drużyną sztabową Rajdu Rodło.
Do Gdańska pojechały druhna pwd. Ewa Pokrzeptowicz, druhna pwd. Weronika Szczęsna, druhna pwd. Maja Sosnowska. Sztab opracował regulamin Rajdu oraz odniósł się
do propozycji wysuniętych przez Hufiec Kwidzyn.

24 stycznia 2017 Odbyło się spotkanie Komendy poświęcone organizacji Rajdu Rodło, Szałamai oraz obozowi w Bieszczadach.

03 lutego 2017 Druh phm. Andrzej Delewski, druhna hm. Dorota Łoś oraz druhna
hm. Anna Pokrzeptowicz wzięli udział w obchodach 70-lecia powstania Szkoły Podstawowej nr 5 im. Zjednoczonej Europy w Kwidzynie. Na ręce dyrektor szkoły, pani Renaty Dzikowskiej, został złożony List Gratulacyjny wraz z najserdeczniejszymi życzenia od całej społeczność Hufca Kwidzyn. Pani dyrektor otrzymała też, w podziękowaniu za owocną współpracę, kwiaty. Komendant Hufca wyraził również wdzięczność druhnie hm. Danucie Szymańskiej, wieloletniej szczepowej nieistniejącego już szczepu im. Szarych Szeregów, działającego
w SP nr 5 do 1998 r.

04 lutego 2017 Druh hm. Andrzej Pliszka oraz druhna hm. Anna Pokrzeptowicz wzięli udział w odprawie komendantów i skarbników, która miała miejsce w siedzibie Chorągwi Gdańskiej. Poruszano sprawy bieżące hufców oraz kwestię Rajdu Rodło.

04 lutego 2017 W siedzicie Chorągwi Gdańskiej zostały wręczone Debiuty Instruktorskie. Takie wyróżnienie otrzymała druhna pwd. Ewa Pokrzeptowicz, drużynowa 7 KDH „Nieliczni”. Druhna Ewa odebrała je osobiście z rąk komendanta Chorągwi Gdańskiej, druha hm. Artura Glebko. 

03-04 lutego 2017 Bal Noworoczny oraz II Mistrzostwa w Kręgle zorganizowane
przez 13 Drużynę Harcerską NS „Bez Nazwy”, działającą przy Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Pucku. W tej wspaniałej imprezie wzięła udział 67 KDH NS
„Leśne Skrzaty”. Kwidzyńska drużyna wyróżniała się wśród harcerzy z Pucka, Słupska i Rumi, czego efektem jest zajęcia II miejsca w grze w kręgle. 

04 lutego 2017 „W karnawale, same bale...” a więc i w sadlińskiej krainie zuchy z Hufca Kwidzyn, czyli: 4 GZ „Mali Podróżnicy”, 2 GZ "Odważne Tygrysy" oraz 9 DH „Róża Wiatrów” (pion zuchowy) z Tychnów, wyśmienicie się bawiły. Impreza, której tematem przewodnim były bajkowe Trolle, odbyła się w murach Zespołu Szkół w Sadlinkach, pod wodzą druhny pwd. Ewy Niewiadomskiej. Zabawy i nastroje wszystkich zuchów były iście trollowe. 

04 lutego 2017 1 KDW „Biały Szkwał” udała się do Aquaparku w Sopocie. Wędrownicy spędzili tam cały dzień, wspólnie bawiąc się i odpoczywając. 

10-11 lutego 2017 23 DH „Bezimienni” z Gardei przygotowała Dzień Myśli Braterskiej dla całej społeczności naszego Hufca. Biwak rozpoczął się od wspólnego przygotowywania zdrowych przekąsek i sałatek. Wieczorem natomiast odbył się uroczysty kominek z quizem, poświęcony Robertowi Baden-Powellowi. Na szczególna uwagę zasługuje fakt, że druh Marek Józefowicz, nauczyciel z Zespołu Szkół w Gardei, wyraził chęć wstąpienia w szeregi harcerzy i złożył Przyrzeczenie Harcerskie. 

15 lutego 2017 Odbyła się odprawa drużynowych, na której poruszono sprawy dotyczące remontu w hufcu, akcje zarobkowe i pracę ze składka zadaniową. Omówiono sprawy bieżące.

22 lutego 2017 Z okazji Dnia Myśli Braterskiej druhna hm. Magdalena Jankowska
wraz z zuchem Dominikiem Lagowskim wzięli udział w spotkaniu z panem prezydentem, Andrzejem Dudą. Uroczystość miała miejsce w Pałacu Prezydenckim

01 marca 2017 Delegacja naszego hufca: 3 KDH Bona Ventura” im. Powstańców Warszawskich, 7 KDH „Nieliczni”, 12 GZ „Słoneczne Promyki”, wzięła udział w uroczystościach upamiętniających Żołnierzy Wyklętych. Harcerze pełnili wartę, zuchy składały kwiaty
pod pomnikami na Marezie i skwerze miejskim w Kwidzynie. Uroczystości przy pomniku znajdującym się na Marezie prowadził komendant naszego Hufca, druh phm. Andrzej Delewski. 

03-05 marca 2017 XXXIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Harcerskiej, Turystycznej i Poezji Śpiewanej „Szałamaja”. Tematem było domowe zacisze, a do repertuaru należało włączyć jedną piosenkę Wojciecha Bellona. Podczas Szałamai odznakę Przyjaciela Chorągwi Gdańskiej otrzymali państwo Marzena i Grzegorz Lewandowscy. Festiwal zakończył koncert galowy, który poprowadzili „starsi panowie dwaj”, czyli druhowie hm. Mieczysław Dzikowski i hm. Andrzej Pliszka.

10–11 marca 2017 Pierwsza zbiórka kadry MAK - Macierzystej Akademii Kształcenia w nowej kadencji Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej, w formie biwaku. Do kadry szkoły zostały zaproszone druhny: hm. Dorota Łoś, hm. Anna Pokrzeptowicz i hm. Magdalena Jankowska.

13 marca 2017 Planowe posiedzenie KSI. Druhna pwd. Joanna Kierlin-Serocka (drużynowa
6 KDH „Dzwonki”) otworzyła próbę na stopień podharcmistrzyni. Druhna Urszula Piwowarska (przyboczna w próbnej DH) otworzyła próbę na stopień przewodniczki. 

18 marca 2017 Na wieczną wartę odprowadziliśmy Jacka Więcka – przyjaciela harcerstwa Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Sadlinkach. Hufiec wystawił poczet sztandarowy
i liczną delegację harcersko-instruktorską.

31 marca -01 kwietnia 2017 Zuchy z Kwidzyna, Sadlinek i Tychnów spotkały się na biwaku wielkanocnym. W programie były wspólne pląsy i śpiewy oraz majsterka wielkanocna.
W piątek wieczorem dzieci udały się na podchody. Zabawę zakończyło zuchowe pieczenie ciasteczek, które było elementem zdobywania sprawności „Kuchcika”. 

07-09 kwietnia 2017 Druhna hm. Dorota Łoś wzięła udział w 39 Zjeździe Nadzwyczajnym ZHP, który odbył się w Warszawie. Efektem pracy tego Zjazdu jest, między innymi, zmieniony 10 punkt Prawa Harcerskiego, który otrzymał brzmienie „Harcerz jest wolny od nałogów”.

10 kwietnia 2017 Odbyło się planowe posiedzenie KSI. Druh Marek Józefowiczowi
(23 Drużyna Harcerska „Bezimienni” z Gardei) otworzył próbę na stopień przewodnika. 

20 kwietnia 2017 Druhna pwd. Izabela Karpińska wzięła udział w spotkaniu chorągwianym
w Domu Harcerza w Gdańsku, związanym z projektem dotyczącym świetlic społecznych, które mogą powstawać przy współudziale hufców i instruktorów naszej Chorągwi. 

20 kwietnia 2017 Druh hm. Andrzej Pliszka i druhna hm. Magdalena Jankowska wzięli udział w odprawie komendantów i skarbników hufców Chorągwi Gdańskiej. Na spotkaniu poruszono kwestie Rajdu Rodło oraz sprawy bieżące Chorągwi. 

28 kwietnia–01 maja 2017 Biwak 29 KSDH „Zośka” im. T. Zawadzkiego KDH i 1 KDW „Biały Szkwał” w Orkuszu. Celem biwaku było przygotowanie trasy starszoharcerskiej i wędrowniczej na Rajd Rodło. 

29 kwietnia 2017 Próbna Kwidzyńska Drużyna Harcerska odwiedziła Muzeum Zamkowe
w Malborku. Wraz z przewodnikiem, Piotrem Topolskim, odkryła i zwiedziła najciekawsze wystawy oraz pomieszczenia w zamku. Harcerze poznali historię Krzyżaków w ciekawy sposób, poprzez zadawane im zagadki, za które otrzymywali średniowieczne monety.
Na koniec zbiórki każdy zapragnął być łucznikiem, więc dostał łuk oraz strzały na pamiątkę wycieczki drużynowej. 

03 maja 2017 Zuchy, harcerze i instruktorzy z Hufca ZHP Kwidzyn wzięli udział
w uroczystym apelu z okazji 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza oraz pomnikiem Józefa Piłsudskiego zostały złożone kwiaty. Uczestnicy apelu wysłuchali uroczystego przemówienia i wzięli udział w przemarszu
|do Konkatedry Kwidzyńskiej, gdzie odbyła się Msza Święta.

 

08 maja 2017 odbyło się posiedzenie KSI, na którym druhowie ćwik Paweł Fiszer (zastępowy 7 KDH „Nieliczni”) i ćwik Michał Morawski (drużynowy 3 KDH „Bona Ventura” im. Powstańców Warszawskich) zamknęli próby na stopień przewodnika.

12-14 maja 2017  XXXIII Chorągwiany Rajd Rodło. Piątek poświęcony był na gry i zabawy oddzielne dla każdej metodyki. Komendantką trasy zuchowej była druhna
hm. Magdalena Jankowska. Zuchy bawiły się w SP nr 6 w Kwidzynie. Łącznie do naszego miasta przyjechało około 100 zuchów. Komendantką trasy harcerskiej byłe druhna
phm. Wiesława Szkutnik. Trasa przebiegała z Ryjewa do Janowa, gdzie była baza i nocleg.
W tej trasie udział wzięły dwa patrole. Harcerze starsi biwakowali w Sadlinkach pod komendanturą druha pwd. Przemysława Lewandowskiego. Wędrownicy swoją wędrówkę zaczęli w Prabutach, a zakończyli w Orkuszu, gdzie czekał na nich komendant,
druh phm. Marcin Zachaj. Trasą NS opiekowała się druhna pwd. Joanna Król (Hufiec Słupsk). Harcerze mieli swoje stałe miejsce w Zespole Szkół Specjalnych w Kwidzynie. Najliczniejszą grupę tegorocznej edycji Rodła stanowiła trasa dostępna dla wszystkich metodyk, „Wędrówki z druhem Wickiem”. Pod wodzą druhny hm. Anny Deptuły do Kwidzyna przywędrowało
z Gniewu około 110 osób. Drugi dzień, sobota, to Miasteczko Rajdowe na Miłosnej: wspólne gry i zabawy, zakończone koncertem. Tylko zuchy i NS wróciły do swoich szkół, a pozostali uczestnicy Rajdu spali pod namiotami. W niedzielę odbyło się złożenie kwiatów
pod pomnikiem 70-lecia harcerstwa na Ziemi Kwidzyńskiej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie, a następnie przemarsz z orkiestrą w kierunku
Placu Jana Pawła II, gdzie w Konkatedrze Kwidzyńskiej odbyła się Msza Święta. Po uroczystej Mszy Rajd Rodło zakończył się apelem, w którym wzięła udział naczelniczka ZHP,
druhna hm. Małgorzata Sinica. Na tej uroczystości odznakę Przyjaciela Chorągwi Gdańskiej otrzymali pani Marzenna Czyżewska, dyrektor Zespołu Szkół Społecznych w Kwidzynie
oraz państwo Katarzyna i Marek Sidor, redaktorzy gazety „Puls Kwidzyna”. Drużyną sztabową 33 Rajdu Rodło była 7 KDH „Nieliczni” z Hufca Kwidzyn.

 

13 maja 2017 W auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 odbyło się otwarcie Wystawy
80-lecia Harcerstwa na Ziemi Kwidzyńskiej. Jej autorami i twórcami byli głównie
druh hm. Andrzej Pliszka (skarbnik Hufca Kwidzyn) i druhna sam. Urszula Piwowarska (próbna DH Kwidzyn). Na wystawie znalazły się znaczki, plakietki, kroniki. Nie zabrakło też sztandarów i proporców drużyn. Szczególnie cenne eksponaty zostały pokazane w wypożyczonych specjalnie do tego celu przeszklonych gablotach. Wystawę można było podziwiać przez cały czas trwania Rajdu Rodło.

 

13 maja 2017 Druhna hm. Dorota Łoś wraz z pocztem sztandarowym Hufca wzięła udział
w uroczystości nadania sztandaru Wyższej Szkole Powiślańskiej w Kwidzynie.

 

20 maja 2017 Zuchy, harcerze i instruktorzy z Hufca ZHP Kwidzyn razem z zastępca Naczelnika ZHP druhem hm. Krzysztofem Budzińskim oraz komisarzem zagranicznym druhem hm. Karolem Gzylem włączyli się w akcję sadzenia drzew. Na terenie leśnictwa Benowo we współpracy z pracownikami Nadleśnictwa Kwidzyn inżyniera nadzoru pana Adriana Wiśniowskiego oraz podleśniczego pana Zenona Olszynki i po instrukcji kolejnych etapów pracy, zostało wprowadzone drugie piętro świerkowe w drzewostanie sosnowym
na ubogim siedlisku. Celem sadzenia była poprawa warunków bytowania zwierzyny w lesie. Akcja odbyła się w ramach szerokich działań Związku Harcerstwa Polskiego kandydującego do organizacji 25 Światowego Jamboree Skautowego, w 2023 roku, które jest najważniejszym wydarzeniem Światowej Organizacji Ruchu Skautowego, a miejscem jego organizacji będzie nasze województwo.

20 maja 2017 Udział harcerskiego, 20-osobowego teamu biegowego pod nazwą "Scout's Team Kwidzyn" w 8 Biegu Papiernika 2017, na czele z druhem komendantem,
phm. Andrzejem Delewskim. Team pokonał 10 kilometrową trasę. Czas drużyny to 3:28:02. Druh Stanisław Dąbrowski z 3 KDH „Bona Ventura” im. Powstańców Warszawskich zajął 3 miejsce w kategorii M18 z czasem 00:3 9:15 i 5 miejsce w klasyfikacji „Najlepsi kwidzynianie”.
Na uwagę zasługuje też druh Maciej Zieliński z 3 KDH „Bona Ventura” im. Powstańców Warszawskich, który znalazł się w jedenastce najmłodszych biegaczy. Wielkie brawa należą się również dla delegacji z Hufca ZHP Starogard Gdański za wspólny udział w Biegu Papiernika 2017.

 

20 maja 2017 Druhna hm. Dorota Łoś wzięła udział w Forum Komunikacji i Promocji,
na którym podsumowano realizację założeń dokumentu „Kierunki Promocji ZHP”
oraz opracowano wnioski dotyczące zmian w komunikacji i promocji, które to mają zostać przedłożone na 40. Zjeździe ZHP. Forum odbyło się w Muzeum II Wojny Światowej
w Gdańsku.

20 maja 2017 Harcerze z 7 KDH „Nieliczni” wzięli udział w Nocy Muzeum oraz grze miejskiej, która została z tej okazji przygotowana. Impreza zakończyła się wspólnym wyjściem do kina na nocny seans.

 

29 maja 2017 Druh phm. Andrzej Delewski, druhna hm. Anna Pokrzeptowicz
i druh pwd. Remigiusz Lempski wzięli udział w spotkaniu Sztabu Rajdu Rodło, które miało
na celu podsumowanie 33 Rajdu. Spotkanie odbyło się w Domu Harcerza w Gdańsku.

02-03 czerwca 2017 Biwak 7 KDH „Nieliczni”. Biwak miał miejsce w siedzibie Hufca, a celem było przygotowanie drużyny do obozu.

03 czerwca 2017 Instruktorzy i harcerze naszego Hufca wzięli udział w koncercie SDM, który odbył się w sali kwidzyńskiego kinoteatru. Dzięki temu występowi starsi mogli przypomnieć sobie stare utwory, śpiewane niegdyś przy ognisku, a młodzi wzbogacili swój repertuar.

09-10 czerwca 2017 Harcerze z 7 KDH „Nieliczni” wzięli udział w obchodach 80-lecia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 d. Gimnazjum Polskiego im. Władysława Gębika
w Kwidzynie. Harcerze pełnili warty, uczestniczyli w uroczystościach, pomagali
przy Wystawie 80-lecia harcerstwa na Ziemi Kwidzyńskiej.

10 czerwca 2017 Druhny hm. Dorota Łoś i hm. Anna Pokrzeptowicz, w imieniu komendanta Hufca, druha phm. Andrzeja Delewskiego, wzięły udział w oficjalnych obchodach 80-lecia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 d. Gimnazjum Polskiego im. Władysława Gębika
w Kwidzynie. Druhny odczytały życzenia i wręczyły kwiaty i laudację dyrekcji szkoły.

09-11 czerwca 2017 Biwak integracyjny 23 DH „Bezimienni” i 29 KSDK „Zośka”
im. T. Zawadzkiego. Biwak odbył się w Gardei, a tematem przewodnim było terenoznawstwo.

09-11 czerwca 2017 W Orkuszu odbył się biwak integracyjny 2 GZ „Odważne Tygrysy”
i próbnej DH. Celem biwaku było przekazanie zuchów do drużyny harcerskiej. W sobotę
po południu do zuchów i harcerzy przyjechali rodzice i dalsza część biwaku miała charakter rodzinno-integracyjny.

10-11 czerwca 2017 W siedzibie hufca odbył się biwak 6 GZ „Małe co nieco”. Tematem przewodnim było podsumowanie rocznej pracy gromady i zabawy integracyjne.

12 czerwca 2017 Odbyło się planowe posiedzenie KSI. Druh Michał Morawski (drużynowy
3 KDH „Bona Ventura” im. Powstańców Warszawskich) zamknął próbę na stopień przewodnika.

17 czerwca 2017 Komendant Hufca, druh phm. Andrzej Delewski, wziął udział w meczu siatkówki Miast Partnerskich Miasta Kwidzyna. Mecz odbył się z okazji Dni Kwidzyna. Reprezentacja naszego miasta zajęła I miejsce.

21 czerwca 2017 Posiedzenie Hufcowej Kapituły Wędrowniczej, na którym druh Marek Fiołna (7 KDH „Nieliczni”) otworzył próbę na naramiennik wędrowniczy.

21 czerwca 2017 Szkolenie dla drużynowych dotyczące ewidencji ZHP. W szkoleniu wzięli udział chętni instruktorzy.

22 czerwca 2017 Alarmowe spotkanie KSI. Druhna pionierka Magda Piątkowska (3 KDH „Bona Ventura” im. Powstańców Warszawskich”) zamknęła próbę na stopień przewodniczki.

21 sierpnia 2017 Druhna Aniela Mordak, drużynowa 4 DH „Puszcza” im. Olgi i Andrzeja Małkowskich, złożyła Zobowiązanie Instruktorskie podczas Zlotu Drużyn Hufca Kwidzyn
w Nasicznem.

22 sierpnia 2017 Druh Paweł Fiszer, zastępowy zastępu „Wataha” z 7 KDH „Nieliczni”, złożył Zobowiązanie Instruktorskie podczas Zlotu Drużyn Hufca Kwidzyn w Nasicznem.

25 sierpnia 2017 Druh Michał Morawski, drużynowy 3 KDH „Bona Ventura”
im. Powstańców Warszawskich, złożył Zobowiązanie Instruktorskie podczas Zlotu Drużyn Hufca Kwidzyn w Nasicznem.

 

 

25 sierpnia 2017 Druhna Magda Piątkowska, przyboczna 3 KDH „Bona Ventura”
im. Powstańców Warszawskich, złożyła Zobowiązanie Instruktorskie podczas Zlotu Drużyn Hufca Kwidzyn w Nasicznem.

13-27 sierpnia 2017 Zlot Drużyn Hufca Kwidzyn w Nasicznym. W Zlocie udział wzięły
2 GZ „Odważne Tygrysy”, 3 KDH „Bona Ventura” im Powstańców Warszawskich,
4 DH „Puszcza” im. Olgi i Andrzeja Małkowskich, 5 DH „Knieja”, 6 KDH „Dzwonki”,
7 KDH „Nieliczni”, 23 DH „Bezimienni”, Próbna Drużna Harcerska, 67 KDH NS „Leśne Skrzaty”. Komendantką Zlotu była druhna pwd. Izabela Karpińska. Harcerze odbyli wiele wędrówek:
na szczyty Dwernik i Tarnicę, na Połoninę Wetlińską i Caryńską. Odbyła się też wycieczka autokarowa do Sanoka i rejs statkiem po Solinie. Obóz pozostawił niezapomniane wrażenia
i był prawdziwie harcerską przygodą.