Kontakt

Związek Harcerstwa Polskiego

Hufiec Kwidzyn
im. Kwidzyniaków

ul. Warszawska 14

82-500 Kwidzyn

Komendant Hufca:
601 911 566

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

BIP

 

Nowy Sztandar

12.03.2016


Otrzymaliśmy nowy Sztandar!!

 - Lista darczyńców -

09.05.2011 r. odbyło się posiedzenie Komisji Stopni Instruktorskich, na którym uzupełniano dane, analizowano przebieg prób i nowy system stopni instruktorskich.

29.06.-12.07.2011 r. – odbył się OBÓZ DRUŻYN HUFCA KWIDZYN W SIEMIANACH

03.07.2011 r. – złożył Zobowiązanie Instruktorskie Szymon Młodzianowski

09.2011 r. delegacja naszego Hufca wzięła udział w obchodach 72 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

14.09.2011 r. odbyła się odprawa drużynowych i instruktorów naszego Hufca

17.09.2011 r. nasz Hufiec prowadził apel pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza upamiętniający  72  rocznicę napaści ZSRR na Polskę

30.09.-1.10.2011 r. – odbył się w SP Janowo Harcerski Start Hufca – podsumowanie Akcji Letniej, zwiedzanie i bieg harcerski po Gniewie wraz z przeprawą promową, Jarmark Rozmaitości.

05.10.2011 r. - odbyła się odprawa drużynowych i instruktorów naszego Hufca

28.10.2012 r. – odbył się Zjazd naszego Hufca

08.11.2011 r. - odbyła się odprawa drużynowych i instruktorów naszego Hufca

16.11.2011 r. – dh. G. Piwar-Więcek i D. Łoś uczestniczyły w spotkaniu w KCH w sprawie Zjazdu ZHP

19.11.2011 r. 20 osób z kręgu „Płomienie”  i dh. hm. Dorota Łoś uczestniczyli w Seminarium naukowym na UG na wydziale nauk społecznych z okazji zakończenia obchodów 100-lecia harcerstwa w Chorągwi Gdańskiej. Dh, Dorota Łoś wygłosiła referat  ”75 - lecie działania harcerstwa na ziemi kwidzyńskiej”

29.11.2011 r. – odbyły się warsztaty florystyczne dla chętnych instruktorów naszego Hufca

02-03.12.2011 r.  odbył się Złaz Andrzejkowy organizowany dla Hufca przez 7 KDH „Nieliczni”

III miejsce – 3 KDH „Bona Wentura”

II miejsce – 4 DH „Puszcza”

I miejsce – 29 KSDHS „Zośka”

02-04.12.2011 r. - odbył się złaz andrzejkowo-mikołajkowy Szczepu ZHP Prabuty w Obrzynowie

06.12.2011 r. odbyły się w SP nr 5 w Kwidzynie Zuchowe Mikołajki organizowane przez 12 GZ „Słoneczne promyki”

Udział wzięli:

12 GZ „Słoneczne promyki”

5 DH „Knieja”

7 KDH „Nieliczni” – szóstka „Białe orły”

67 KDH „Leśne skrzaty”

09-11.12.2011 r. – odbył się biwak 29 KSDH „Zośka” w Orkuszu

11.12.2011 r. – wspólna wigilia sybiracko-harcerska

14.12.2011      r. odbył się XVII Wieczór Kolęd i Pastorałek w MOW w Kwidzynie organizowany przez 68 DH „Wesołe Włóczęgi” im. M. Grzegorzewskiej. Udział wzięli

12 GZ „Słoneczne promyki”

7 KDH „Nieliczni”

29 KSDH”Zośka”

67 KDH „Leśne skrzaty”

68 KDH „Wesołe włóczęgi”

Krąg Seniorów Harcerskich „Płomienie”

16.12.2011 r. – hm. D. Łoś wzięła udział w konferencji”Czas na nas- rola organizacji pozarządowych w realizacji zadań zleconych na rzecz osób niepełnosprawnych

Temat wystąpienia – Metoda harcerska w służbie dziecku o specjalnych potrzebach.

18.12.2011      r. odbyła się Wigilia Instruktorska naszego Hufca i przekazanie Betlejemskie Światełka Pokoju

18-24.12.2011 r. Komenda Hufca i reprezentanci drużyn przekazali oficjalnie Betlejemskie Światełko Pokoju lokalnym władzom samorządowym naszego powiatu.

03.01.2012 r. – odbyło się posiedzenie Komendy Hufca

09.01.2012 r. – odbyła się odprawa drużynowych, instruktorów i funkcyjnych naszego Hufca

13-14.01.2012 r. – spotkanie karnawałowe członków HKS „Płomienie” w Orkuszu

24.01.2012 r. – udział członków KH i HKS „Płomienie” w sesji Rady Miasta w sprawie podjęcia uchwały o nadanie nazwy placu „Skwer Harcerzy”

27.01. 2012 r. – uroczyste odsłonięcie kuli pamiątkowej ufundowanej przez Radę Miasta Kwidzyna w imieniu mieszkańców Kwidzyna dla pokoleń harcerskich z okazji 100-lecia Harcerstwa

27-28.01.2012 r. – bal karnawałowy dla gromad zuchowych i drużyn harcerskich naszego Hufca zorganizowany przez 67 KDH „Leśne skrzaty”

07.02.2012 r. – zbiórka HKS „Płomienie” w sprawie realizacji zadań „Rak regionów”

20.02.2012. r. – uroczysta zbiórka HKS „Płomienie” z okazji obchodów 90 urodzin dh. hm. Krystyny Ludew

23.02.2012 r.  – Dzień Myśli Braterskiej naszego Hufca – organizator Krąg Seniorów Harcerskich „Płomienie”

24-26.02.2012. r. – w Starym Polu odbyła się I tura kursu przewodnikowskiego z naszego Hufca uczestniczyło 5 osób

28.02.2012 r. – odbyło się w siedzibie naszego Hufca posiedzenie Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich – przewodniczyła hm. G. Piwar-Więcek – otwarto próby harcmistrzowskie dh. Annie Pokrzeptowicz, Wiesławie Szkutnik, Jadwidze Ludwiczak, Magdalenie Jankowskiej

02-04.03.2012 r. – odbył się XXVII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Harcerskiej, Turystycznej i Poezji Śpiewanej „Szałamaja” 2012

04.03.2012 r. – udział delegacji HKS „Płomienie” w konferencji organizowanej przez Kongres Kobiet w Warszawie

08.03.2012 r. – zobowiązanie instruktorskie złożyła dh. Marta Knabe i została przyjęta w poczet instruktorów ZHP Gratulujemy!!!

13.03.2012 r. – odbyła się odprawa drużynowych, instruktorów i funkcyjnych Hufca, temat dominujący – podsumowanie „Szałamai”

16-18.03.2012 r. – w Orkuszu odbyła się II tura kursu przewodnikowskiego z naszego Hufca uczestniczyły 4 osoby

23-25.03.2012 r. – odbyła się w Orkuszu I tura kursu zastępowych, komendantka phm. Wiesława Szkutnik, 11 uczestników z 5 DH „Knieja”, 7 KDH „Nieliczni”, 9 DH „Róża wiatrów”, 12 GZ „Słoneczne Promyki”, 29 KSDH „Zośka”

02.04.2012 r. – Komendant Hufca hm. A. Pliszka uczestniczył wraz z delegacją 7 KDH „Nieliczni” w 6 Marszu Pamięci w 7 rocznicę śmierci Papieża Jana Pawła II organizowanego przez Waldemara Patocka, który chce reaktywować harcerstwo w gminie Gardeja

13-15.04.2012 r. – odbyła się w Orkuszu II tura kursu zastępowych, komendantka phm. Wiesława Szkutnik, 11 uczestników z 5 DH „Knieja”, 7 KDH „Nieliczni”, 12 GZ „Słoneczne Promyki”, 29 KSDH „Zośka”

14.04.2012 r. – Komendant Hufca A. Pliszka i z-czyni ds. org. G. Piwar-Więcek uczestniczyli w zbiórce komendantów hufców w Komendzie Chorągwi w Gdańsku

16.04.2012 r. – odprawa drużynowych instruktorów

26.04.2012 r. - asysta harcerzy Szczepu Prabuty przy nawiedzeniu Obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej w parafii Prabuty

27-28.04. 2012 r. – biwak 7 KDH „Nieliczni”, 27.04.2012 – odbył się bieg harcerski – w którym wzięli udział: 3.DH, 7 DH, 29 DH, 67 DH, Próbna Drużyna Harcerska

03.05.2012r. – 5 DH „Knieja” zorganizowała z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja apel dla Szkoły Podstawowej w Janowie

03.05.2012 r. – udział w uroczystościach obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja przez drużyny , gromady, krąg w Kwidzynie i w Prabutach

07.05.2012 odbyła się odprawa drużynowych i instruktorów naszego Hufca

14.05.2012 r. – odbyło się posiedzenie KSI, otworzono próbę pwd. Beacie Lagowskiej –

18.-20.05.2012 r. – odbył się XXVIII Rajd „Rodło” , w naszym Hufcu zorganizowane zostały 2 trasy:  XI  - harcerska i starszoharcerska - komendantka phm. M. Jankowska, XII – zuchowo-harcerska - komendantka phm. J. Ludwiczak, uczestniczyli: 17 DH „Niepotrzebni”, 4 DH „Puszcza” im. O i A. Małkowskich, 4 GZ „Mali podróżnicy”, 5 DH „Knieja”, 7 DH „Nieliczni” 29 KSDH „Zośka” im. T. Zawadzkiego, 67 KDH „Leśne skrzaty”, 12 GZ „Słoneczne promyki”, Szczep ZHP Prabuty: 8 DH „Nietykalni”- razem 105 osób

06.2012 odbyła się odprawa drużynowych i instruktorów naszego Hufca.

05.06.2012 r. odbyło się posiedzenie Komendy Hufca

12.06.2012 r. Komendant Hufca hm. A. Pliszka i za-czyni KH hm. G. Piwar-Więcek prowadzili zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Trójmiasta nt. „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas wypoczynku na obozach”. Konferencję zorganizowało Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

06.2012 . Zobowiązanie Instruktorskie złożył ćw. Marcin Zachaj.

16.06.2012 r.  odbyło się posiedzenie Komisji Stopni Instruktorskich naszego Hufca

16.06.2012 r. – delegacje naszego Hufca uczestniczyły w Mszach św. ślubnych dh. Łukasza Napiórkowskiego i pwd. Anny Prażanowskiej oraz Łukasza Fecowicza i Moniki Szwarackiej.

18.06.2012 r. odbyło się spotkanie drużynowych i instruktorów naszego Hufca dotyczące zatwierdzania dokumentów HAL 2012 r.

18.06.2012 r. odbyło się posiedzenie Komendy Hufca.

11.07.2012 r. delegacja naszego Hufca wzięła udział w obchodach 92 rocznicy Plebiscytu na Powiślu.

08.07.2012 r. przyjęcie   przewodników Przemysława Lewandowskiego i Konrada Czabaja w poczet instruktorów ZHP.

23.07.-5.08.2012 r. odbył się OBÓZ DRUŻYN HUFCA KWIDZYN W SIEMIANACH –uczestniczyło w nim 128 zuchów i harcerzy

26.07.2012 r. obóz drużyn Hufca Kwidzyn odwiedzili druhny i druhowie w Kręgu Seniorów Harcerskich „Płomienie” i przeprowadzili zajęcia dotyczące zadania programowego „Rok Regionów”.

09.2012 r. delegacja naszego Hufca wzięła udział w obchodach 72 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

09.2012 r. Szczep ZHP Prabuty obsługiwał Konferencję Kresowiaków

07-09.09.2012 r. W Bazie Kolonijno-Obozowej w Orkuszu odbyło się seminarium komendantów hufców naszej chorągwi.

17.09.2012 r. odbyła się odprawa drużynowych i instruktorów naszego Hufca.

14.09..2012 r. z-czyni Komendanta Hufca hm. Grażyna Piwar-Wiecek wzięła udział w uroczystości wręczenia sztandaru Zakładowi Karnemu w Kwidzynie.

15.09.2012 r. Komenda Hufca ZHP Kwidzyn w ramach współpracy z Zakładem Karnym w Kwidzynie zorganizowała spotkanie funkcjonariuszy i emerytów z okazji wręczenia sztandaru Zakładowi Karnemu w Kwidzynie zorganizowała w BKO w Orkuszu

17.09.2012 r. nasz Hufiec prowadził apel pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza upamiętniający  73  rocznicę napaści ZSRR na Polskę

13.10.2012 r. – odbył się w LO i na terenie miasta  Harcerski Start Hufca – podsumowanie zadanie programowe Hufca „75 lecie harcerstwa na ziemi kwidzyńskiej , zwiedzanie i bieg harcerski po Kwidzynie  i zwiedzanie wystawy związanej z działalnością Gimnazjum Polskiego.

15.10.2012 r. odbyła się odprawa drużynowych i instruktorów naszego Hufca

07.11..2012 r. zamknięcie próbę, przyznanie  stopnia przewodniczki i dopuszczenie do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego dh. Janiny Hiszczyńskiej – opiekun hm.Barbara Łukaszewicz

12.11.2012 r. odbyła się odprawa drużynowych i instruktorów naszego hufca

11.11.2012 r. Hufiec wystawił wartę przy Pomniku Nieznanego Żołnierza i Pomniku J. Piłsudskiego oraz  prowadził apel z okazji  rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość była bardzo patriotyczna, drużyny wystawiły delegacje. Brawo!

11.11.2012 r. harcerze i instruktorzy Szczepu ZHP Prabuty zorganizowali i przeprowadzili dla mieszkańców miasta i gminy Prabuty w Prabutach apel z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

17.11.2012 r. zakończona została inwentaryzacja Hufca.

19.11.2012 w związku z rezygnacją z funkcji przewodniczącej i członka Hufcowej Komisji Rewizyjnej dh. phm. Agnieszki Młyńskiej, Komisja Rewizyjna przyjęła do swojego składu  dh. pwd. Janinę Hiszczyńską oraz dokonała wyboru dh. pwd. Hanny Gburczyk na Przewodniczącą Komisji

18.01.2013 r. – odbyło się posiedzenie Komendy Hufca w Bazie Orkuszu

22.02.2013 r. – odbyła się odbyły się uroczysty kominek z okazji Dnia Mysli Braterskiej.

20.03.2013 r. – odbyła się odprawa drużynowych

16.04.2013 r. na wniosek Rady Instruktorskiego Kręgu Seniorów i Starszyzny „Płomienie” zwalniam z dniem. hm. Barbarę Łukaszewicz z funkcji Komendantki Kręgu.

Dziękuję dh. Basiu za wieloletnią służbę na funkcji Komendantki Kręgu. Na wniosek Rady Instruktorskiego Kręgu Seniorów i Starszyzny „Płomienie” mianuję  z dniem 16.04.2013 r. na funkcję Komendantki Kręgu hm. Halinę Kierlin. Na wniosek Rady Instruktorskiego Kręgu Seniorów i Starszyzny „Płomienie” nadaję  z dniem 16.04.2013 r. tytuł Honorowego Komendanta Kręgu hm .Barbarze Łukaszewicz.

08.04.2013 otwieram próbę na stopień przewodnika druhom :

Maciejowi Pokrzeptowiczowi,

Dawidowi Guze.

otwieram pwd. Andrzejowi Delewskiemu próbę na stopień podharcmistrza

10.06.2013 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Izabelę Karpińską  – opiekun phm.Anna Pokrzeptowicz

10.06.2013 r. zamykam próbę ze skutkiem negatywnym druhnom:

Patrycji Knabe

Sandrze Marlewicz

10.06.2013 otwieram próbę na stopień podharcmistrza druhom :

pwd.Andrzejowi Szatkowskiemu opiekun hm Andrzej Pliszka

pwd.Maciejowi Zachajowi opiekun phm.Anna Pokrzeptowicz

09.07.2013 r. przyjmuję  przewodniczkę  Izabelę Karpińską w poczet instruktorów ZHP.

05.07.-20.07.2013 r. odbył się OBÓZ DRUŻYN HUFCA KWIDZYN W Konopiskach  – uczestniczyło w nim 77 zuchów i harcerzy

09.2013 r. delegacja naszego Hufca wzięła udział w obchodach  rocznicy wybuchu II wojny światowej.

17.09.2013 r. odbyła się odprawa drużynowych i instruktorów naszego Hufca.

17.09.2013 r. nasz Hufiec prowadził apel pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza upamiętniający  74  rocznicę napaści ZSRR na Polskę