Kontakt

Związek Harcerstwa Polskiego

Hufiec Kwidzyn
im. Kwidzyniaków

ul. Warszawska 14

82-500 Kwidzyn

Komendant Hufca:
601 911 566

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

BIP

 

Nowy Sztandar

12.03.2016


Otrzymaliśmy nowy Sztandar!!

 - Lista darczyńców -

 

Jej przygoda z harcerstwem zaczęła się 1957 roku na kolonii zuchowej w Marach gdzie złożyła Obietnicę Zuchową i zdobyła swoje pierwsze zuchowe gwiazdki.

Wstąpiła do 4 DH im. Stefanii Sempołowskiej przy SP nr 4 i zimą 1957 roku złożyła Przyrzeczenie Harcerskie.

W 1960 roku będąc już uczennicą Liceum Pedagogicznego należała do    1 DH im. Ludwiki Wawrzyńskiej. Drużyna współpracowała z Domem Dziecka oraz z Zakładem „Powiśle” – prace nad kroniką historii.

Będą w Kręgu 1 DH dzielnie zdobywała kolejne stopnie i sprawności harcerski, uczestniczyła  w wielu akcjach letnich, obozach wędrownych „Rajdy pomorski”, Zlotach m.in. Zlot wspólnych obozów rajdu pomorskiego na X wieków Gdańsk na Biskupiej Górce w Gdansku.

W klasie maturalnej po kursie przewodnikowskim złożyła Zobowiązanie Instruktorskie.

W roku 1965, po ukończeniu liceum podjęła pracę zawodową w szkole w Wandowie, tam też założyła drużynę harcerską 54 DH im. Bolesława Chrobrego. Organizowała zbiórki, biwaki, szkolenia dla zastępowych a w końcu obozy wędrowne.

We  wrześniu 1974 r. została mianowana komendantem Gminnego Związku Drużyn, który skupiał drużyny zuchowe i harcerski działające w szkołach na terenie gminy Wandowo.

W tym też czasie została wybrana do Rady Chorągwi w Gdańsku i Rady Hufca.

W 1976 roku po przejściu do pracy w Liceum Ogólnokształcącym w Kwidzynie została Komendantką Szczepu HSPS ( taki wtedy istniał skrót dla drużyn starszoharcerskich).

Jak wspomina był to trudny okres w dziejach harcerskich. Wiele wytycznych w pracy harcerskie i instruktorskiej było narzucanych z góry, a wszystkie akcje i ich scenariusze musiały być zatwierdzane przez władze ( bynajmniej nie harcerskie).

Równocześnie  z pełnieniem funkcji Komendanta Szczepu była członkiem Rady Chorągwi w Gdańsku, członkiem Rady i Komendy Hufca, a później Z-cą Hufca ZHP Kwidzyn.

W 1979 roku stanęła na czele Hufca obejmując obowiązki Komendanta Hufca ZHP Kwidzyn jej zastępcami byli dh Ewa elczak i dh Andrzej Pliszka. Pod jej wodzą Hufiec rozwijał się prężnie co owocowało w powstawaniu i pracach wielu szczepów i drużyn. W czasie jej kadencji istniały między innymi: Szczep Liwa przy SP nr 4, którym kierowała hm Barbara Łukaszewicz; Szczep im. Obrońców Westerplatte ze szczepową hm Haliną Kerlin; Szczep im. Tadeusz Odrowskiego przy SO nr 1 gdzie Komendantką była hm Krystyna Sztafarek; Szczep im. Szrych Szeregów w SP nr 5 prowadzony przez hm Danutę Szymańską; Szczep przy ZSZ nr 1 gdzie aktywnie działał hm Wiesław Kazimierski; Szczep przy ZSZ nr 2 którym kierował hm Bogusław Domaradzki.

W tym okresie w Hufcu działały referty: HSPS – kierował nim hm Wiesław Kazimierski; zuchowy – phm Tomasz Klawoń; harcerski – hm Ewa Felczak.

W trakcie jej kadencji działały również: Wojskowy Krąg Instruktorski którym wówczas kierował hm Czesław Wojcieszek oraz Milicyjny Krąg Instruktorski z hm Andrzejem Dajewskim na czele.

Lata jej komendantury były trudne ze względu na okres w którym je pełniła. Były to lata 1989-94 a więc okres zmian społeczno – politycznych co miało również duży wpływ na działanie organizacji harcerskich.

Od 1979 roku akcja letnia przybrała dla Hufca innego wymiaru. Po raz pierwszy otworzono zgrupowani obozów Hufca Kwidzyn w Siemianach k/Iławy. Komendantem Zgrupowania był phm Jan Pawski, z-cą programowym hm Halina kierlin, z-cą organizacyjnym hm Wiesław Kazimierski.

Organizowano również obozy w Orkuszu, Pile k/ Gostyczyna, obozy wędrowne, kolonie zuchowe.

Funkcjonowała również Nieobozowa Akcja Letnia ze stanicą w Siemianach.

Otwarci Bazy w Siemianach było wielką dumą Hufca i dużym osiągnięciem docenianym przez ówczesną Komendę Chorągwi w Elblągu.

Przez całą swoją kadencję kładła duży nacisk na kształcenie kadry. Organizował zimowiska, szkolenia dla przyszłej i aktualnej kadry młodzieżowej, kierowała na kursy organizowane przez Komendę Chorągwii.

Prężnie wówczas działała Komisja Stopni Instruktorskich  którą kierowała dh hm Zofia Dudulewicz.

1983 roku wróciła do pracy w szkole i obieła stanowisko z - cy dyrektora, prze rok pełniła jeszcze funkcję Komendanta Hufca ZHP.

W 1984 roku ukończyła kadencję i funkcję Komendanta Hufca przekazała w ręce phm Marka Szymeczki.

W tym samym roku została członkiem, a później Przewodniczącą Komisji Stopni Instruktorskich i Kształcenia.

Przez kilka kolejnych lat nadal aktywnie udzielała się w życiu harcerskim, była Członkiem Komendy Hufca, w czasie akcji letnich pełniła funkcję Komendant Zgrupowania Obozów ZHP w Siemianach.

W SP nr 8 była opiekunem tworzącego się szczepu, inicjatorką kampani programowej „Śladami Władysława Gębika”, której uwieńczeniem było nadanie imienia i wręczenie sztandaru w 1988 roku.

W 1985 r. była delegatką Chorągwi  ZHP w Elblągu na VIII Zjazd ZHP.

Od 1989 roku nie pełni już żadnych funkcji, należy jednak do Instruktorskiego Kręgu Seniorów „Płomienie”.

W latach 1997/98 była dyrektorem Szkołu Podstawowej Nr 8.

Za swoją pracę harcerską została uhonorowana wieloma odznaczeniami m. in. Złoty Krzyż za Zasługi dla ZHP, Złotu Krzyż Zasługi.

Od 01.09.1999 roku przebywa na emeryturze.

Nadal jednak należy do Kręgu „Płomienie” jako instruktor senior, nie zapominając tym samum o swej harcerskiej braci.