Kontakt

Związek Harcerstwa Polskiego

Hufiec Kwidzyn
im. Kwidzyniaków

ul. Warszawska 14

82-500 Kwidzyn

Komendant Hufca:
601 911 566

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

BIP

 

Nowy Sztandar

12.03.2016


Otrzymaliśmy nowy Sztandar!!

 - Lista darczyńców -

 

 

Dh. hm. Jan Machutta urodził się 31 sierpnia 1911r. w Zelgoszczy. W Czersku, gdzie rozpoczął pracę jako nauczyciel szkoły powszechnej, założył i prowadził drużynę zuchów. Nosił krzyż harcerski serii CLXL nr 490. W dniu 10 marca 1937r. rozkazem Naczelnika Harcerzy nr 7 został mianowany podharcmistrzem. Brał udział w kampanii wrześniowej w 1939r. w stopniu podporucznika Wojska Polskiego. Dostał się do niewoli niemieckiej. Okupację niemiecką spędził w Oflagu II C w Woldenbergu (Dobiegniewo) jako jeniec wojenny. Po wojnie w 1946r. osiadł w Kwidzynie, gdzie podjął pracę w charakterze nauczyciela i służbę instruktorską w harcerstwie. Początkowo był członkiem Komendy Hufca Harcerzy, namiestnikiem zuchów, referentem w.f. i przybocznym (z-cą komendanta) Hufca. W lipcu 1947r. był zastępcą komendanta i drużynowym kursu funkcyjnych pierwszego po wojnie obozu harcerzy w Kleczewie k/Trumiej. W lipcu 1948r. był zastępcą komendanta grupy obozów harcerzy w Dziwna Lesie (dzisiaj Dziwnówek) k/Kamienia Pomorskiego.

Po połączeniu Hufca Harcerek i Hufca Harcerzy w jeden Hufiec ZHP w dniu 15 maja 1949r. został rozkazem Naczelnika ZHP mianowany Komendantem Hufca ZHP w Kwidzynie, którą to funkcję pełnił do końca sierpnia 1950r. Każde wakacje poświęcał wychowaniu młodzieży harcerskiej. W tym czasie był komendantem grupy obozów w Szymonowie k/Małdyt (1949r.) i grupy obozów we Wielu k/Czerska (1950r.) We wszystkich latach szczególnie starannie szkolił kadrę drużynowych, przybocznych, zastępowych i innych funkcyjnych, przekazywał im wiedzę o metodyce pracy harcerskiej z dziećmi i młodzieżą, przygotowując ich do pracy wychowawczej. Dzięki jego staraniom wiele osób z kadry młodzieżowej zdobyło stopnie instruktorskie i do dzisiaj czynnie działa w harcerstwie.

 W okresie likwidacji Związku Harcerstwa Polskiego/ lat od 1950 do 1956 miał przerwę w służbie instruktorskiej.

 W 1956r.po Zjeździe Łódzkim kiedy reaktywowano ZHP ponownie podjął pracę w harcerstwie na terenie Kwidzyna.

Od 1957r. do 1960r. pełnił funkcję Komendanta Hufca. Kierował mądrze Hufcem, rozwijał go i doskonalił kadrę instruktorów, drużynowych i innych harcerzy funkcyjnych. Prowadził zgrupowania obozów i kolonii zuchowych w Marach k/Kwidzyna, we Wielu k/Czerska i w Januszewie k/Prabut (Akcja „Grunwald”). Hufiec zyskał stałą bazę obozową w Marach k/Kwidzyna.

Po 1960r. był  Z-cą Komendanta Hufca, członkiem Komendy Hufca i Rady Hufca. W dalszym ciągu brał udział w doskonaleniu kadry drużynowych drużyn zuchowych i harcerskich. Był angażowany do szkolenia instruktorów harcerskich na szczeblu Gdańskiej Chorągwi ZHP.

Dh. Hm. Jan Machutta był wzorem prawego człowieka, nauczyciela, wychowawcy dzieci i młodzieży oraz instruktora harcerskiego. Był zawsze kompetentny i zaangażowany w działalności harcerskiej. Był niezawodny. Można było na niego liczyć w każdej sytuacji, o czym świadczy fakt, że zawsze, kiedy sytuacja tego wymagała, podejmował najtrudniejsze zadania kierowania naszym Hufcem. Całe życie poświęcił wychowaniu dzieci i młodzieży. Dla wielu harcerzy i instruktorów był wzorem.

Był zdecydowanie najbardziej zasłużonym dla kwidzyńskiego Hufca ZHP instruktorem harcerskim. Jemu kwidzyńskie harcerstwo zawdzięcza przetrwanie najtrudniejszych dla niego lat, zachowanie tradycji i metodyki harcerskiego wychowania, które zostało wdrożone do praktyki od czasu jego powstania w 1911r.

Za pracę zawodową i społeczną został odznaczony najwyższym odznaczeniem zawodowym „Zasłużony Nauczyciel”, Krzyżem Kawalerskim Polonia Restituta, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Zasługi dla ZHP i wieloma innymi odznaczeniami.

Do ostatnich lat życia był aktywnym członkiem kwidzyńskiego Harcerskiego Kręgu Seniorów ZHP. W 1987r. obchodził 64-tą rocznicę pełnienia służby harcerskiej, 50-tą rocznicę służby instruktorskiej i 41-szą rocznicę tejże służby w kwidzyńskim Hufcu ZHP.

W dniu 2 stycznia 1990r. odszedł na wieczną wartę.

Kwidzyn, luty  1998r.