Urodził się 01 stycznia 1949 roku. Z harcerstwem zetknął się przypadkiem w 1957 roku, gdy jako chłopiec pojechał na pierwszą kolonie zuchową do Brachlewa. Od tamtej pory zaczął przychodzić na zbiórki gromady zuchowej działającej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kwidzynie. 1958 r złożył obietnicę zuchową na Placu Orła Białego (obecnie stoi tam Szkoła Podstawowa nr 6).

Będąc uczniem Liceum Ogólnokształcącego należał do Starszoharcerskiej drużyny „Komandosów” której drużynowym był dh Wiesiek Runkowski. Drużyna ściśle współpracowała z kwidzyńskimi oficerami jednostki wojskowej.

W 1964 roku w Marach uczestniczył w kursie drużynowych młodszoharcerskich,  gdzie  22 lipca złożył zobowiązanie instruktorski na ręce dh Jana Machutty i dh Zenona Soboczyńskiego.

W latach 1964-65 pełnił funkcją przybocznego 21 DH im. Tadeusz Kościuszki przy SPnr5. Później objoł funkcję przybocznego 12 DH im. Zawiszy Czarnego przy SP nr. 1, a następni sam został drużynowym tejże drużyny.

Od grudnia 1967r do września 1968r pracował etatowo w Komendzie Hufca w Kwidzynie przy boku  dh Jerzego Tłustochowicza. W tym okresie współredagował z dh Mieczysławem Świątkiem biuletyn „CZUWAJ”.

W latach 1968-69 brał udział w zgrupowaniach obozów „Operacja 1001 Frombork”. W latach 1970-71 działał w Warmińsko - Mazurskiej Chorągwii ZHP Olsztyn w Harcerskiej Służbie Informacyjnej, gdzie kierował pracami przy wydawaniu biutetynu „Wieści” KH Rodło w Olszynie.

Po powrocie do Kwidzyna przejął od dh Jana Machutty funkcją Komenadanta Hufca ZHP. W czacie swej Komendantury podejmuje inicjatywę kampanii programowej BOHATER i po ciężkich próbach udaje mu się nadać hufcowi imię im. Kwidzyniaków.

W latach 1972-74 odbywa służbę wojskową, jednocześnie jednak w tym okresie prowadzi obozy w ramach Operacji „MOENA” na wzgórzach morenowych w Gdańsku.

Po zakończeniu służby wojskowej ponownie obejmuje funkcję Komendanta Hufca ZHP, którą pełni do kwietnia 1977 roku.

W 1978 roku  uchwałą Głównej Kwatery z dnia 26 kwietnia zostaje odznaczony Krzyżem za Zasługi dla ZHP. W tym okresie zakłada drużynę harcerską przy SP nr 8.

W roku 1981 rozkazem Naczelnika ZHP zostaje mianowany Harcmistrzem Polski Ludowej.