Przewodniczący: phm. Andrzej Delewski

Członek Kapituły: pwd. Remigiusz Lempski

Członek Kapituły: pwd. Maciej Pokrzeptowicz