22 kwietnia 2016r. wzielismy udział w II Edycji Gry Miejskiej "Dookoła Kwidzyna z Kartą EURO26 Kwidzyn Moje Miasto".
Celem gry bylo zobrazowanie funkcjonalności projektu Karty EURO26 Kwidzyn Moje Miasto oraz zaprezentowanie wszystkich partnerów projektu czyli m.in. Hufca ZHP Kwidzyn, zbudowanie efektywnej komunikacji pomiędzy stronami projektu, zachęcenie do korzystania z oferty kulturalnej, sportowej i naukowej Kwidzyna orazzdobycie umiejętności pracy w grupie.Uczestnicy gry poprzez zadania mogli oobudzic się do kreatywnego myślenia, nieszablonowego działania oraz aktywnej postawy na rzecz środowiska lokalnego.

Do gry przystąpiły 4 osobowe grupy wraz z opiekunem. Hufiec wystawił 2 patrole.
Punkt harcerski obejmował zadania sprawnościowe i był okazją do zaproszenie chętnych do podjęcia akcji naborowej do drużyn harcerskich.
Podstawową funkcją Karty EURO26 jest zbieranie punktów za aktywność pozalekcyjną w kategoriach:

  • wolontariat ciągły i akcyjny,
  • sport,
  • kultura,
  • szeroko pojęta edukacja (np.: udział i osiągnięcia w konkursach i olimpiadach),
  • udział w szkolnych kołach zainteresowań,
  • udział w projektach stowarzyszeń i fundacji.

Zgromadzone punkty młodzież może wymienić na nagrody, którymi będą różnego rodzaju formy aktywności dające możliwość dalszego rozwijania pasji i zainteresowań (np.: karnet na zajęcia sportowe, edukacyjne, wejściówki na imprezy organizowane przez Urząd Miasta, udział w szkoleniach, udział w warsztatach).

01.jpg 02.jpg 03.jpg

04.jpg 05.jpg 06.jpg

07.jpg 08.jpg 09.jpg

Zapraszamy do bycia aktywnym!
Czuwaj!