Kontakt

Związek Harcerstwa Polskiego

Hufiec Kwidzyn
im. Kwidzyniaków

ul. Warszawska 14

82-500 Kwidzyn

Komendant Hufca:
601 911 566

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

BIP

 

Nowy Sztandar

12.03.2016


Otrzymaliśmy nowy Sztandar!!

 - Lista darczyńców -

Konkurs

„NASZE JEZIORO – NASZA SPRAWA”

realizowany przez ZHP Kwidzyn

„Wiem wszystko o naszym jeziorze Orkusz”

 

Dnia 27 września 2014 w Orkuszu miało miejsce rozpoczęcie harcerskiego projektu "Wiem wszystko o moim jeziorze Orkusz" w ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

   

 

Zadanie będzie realizowane przez harcerskie środowiska – drużyny Hufca ZHP Kwidzyn. Projekt opracowany został przez grupę osób pełniących w drużynach rozmaite funkcje, pod merytorycznym nadzorem drużynowych - instruktorów ZHP. Odbiorcami bezpośrednimi projektu będą drużyny Hufca ZHP Kwidzyn, mieszkańcy sołectw Sypanica i Laskowice, Urząd Miasta i Gminy Prabuty. Pośrednio zaś przyjezdne grupy harcerzy, dzieci i młodzież przebywające w Harcerskim Centrum Integracji Dzieci i Młodzieży, turyści, wędkarze, mieszkańcy powiatu kwidzyńskiego.

W czasie trwania Projektu harcerze będą dokonywać wielokrotnego badania jakości wód jeziora w różnych miesiącach. Badania będą przeprowadzane w różnych punktach jeziora Orkusz.

Również harcerze dokonają rekonesansu brzegiem jeziora, nanosząc na mapie punkty zrzutu wody, połączeń z rowami melioracyjnymi, cieki wodne. Tak dokonane zapiski posłużą do wykonania całościowej mapy w formie elektronicznej z zaznaczeniem miejsc mających wpływ na jakiekolwiek zanieczyszczenia. Punkty te określać będą rodzaj czynnika antropopresji i wnioski do zmiany niekorzystnych zjawisk. Zostaną podjęte działania organizacyjne i prawne. Wspólnie z dzierżawcą jeziora przeprowadzona zostanie analiza statystyczna w zakresie zjawisk kłusownictwa rybnego. Harcerze będą współdziałać w planowanych pracach związanych z zarybieniem jeziora Orkusz.

Zostanie przeprowadzona również inwentaryzacja przyrodnicza, dzięki której powstanie zbiór roślinności brzegowej i roślinności w pasie 50 metrów od linii brzegowej. Ponadto harcerze będą nanosić występowanie roślin (w tym chronionych) na mapie.

Kolejnym działaniem będzie sprzątanie linii brzegowej jeziora Orkusz. Przy sprzątaniu zostaną określone miejsca najbardziej zanieczyszczone przez ludzi, ze szczególnym zwróceniem uwagi na nielegalne wysypiska śmieci. Harcerze określą też miejsca najczęściej odwiedzane przez turystów w celu wykonania pojemników na gromadzenie śmieci.

Podczas sprzątania brzegów jeziora, zostaną naniesione na plan występujące zagrodzenia linii brzegowych, pomostów, tablic zakazujących wstępu do brzegu jeziora oraz inne elementy, mogące wywoływać jakiekolwiek konflikty natury organizacyjnej.

Harcerze przeprowadzą zwiad terenowy oraz wywiad z osobami (instytucjami) w zakresie swobodnego, nie konfliktowego korzystania z jeziora Orkusz. Następny etap działania to opracowanie działań eliminujących negatywne zjawiska oraz raport o podjętych działaniach i efektach.

Podsumowanie projektu jest przewidziane na wrzesień 2015 roku. Odbędzie się wówczas Festyn pt. "Orkusz - jezioro otwarte na mieszkańców i turystów".

Liderzy projektu zaproszą mieszkańców sołectw Laskowice i Sypanica na festyn kończący projekt. Festyn ma się składać z kilku części:

1. Prezentacja prac fotograficznych, zielników itd.

2. Spacer dzieci i młodzieży z Sypanicy i Laskowic z przewodnikiem harcerskim po ścieżce przyrodniczo-leśnej, która przebiega przy jeziorze Orkusz.

3. „W zdrowym ciele – zdrowy duch” zawody sportowo-rekreacyjne na kajakach i żaglówkach.

4. Turniej piłki siatkowej plażowej z nagrodami reprezentacji Sołectwa Sypanica, Laskowice, ZHP.

5. Konkurs wiedzy przyrodniczej z nagrodami.

6. Grochówka harcerska dla uczestników festynu.

Wówczas też odbędzie prezentacja wyników wszystkich podjętych działań. Jednocześnie prezentacja zostanie włączona w program edukacyjny "Orkusz nasze jezioro", który będzie prowadzony w ramach Harcerskiego Centrum Edukacji Dzieci i Młodzieży ZHP Kwidzyn w Orkuszu.

Na inauguracyjne spotkanie przybyli sołtys Sypanicy, pani Irena Stoltmann, sołtys Laskowic – pan Andrzej Marzec, Pełnomocnik Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty pani Palmira Trzcińska-Kowalska.

 

Materiały do pobrania:

Oficjalny artykuł promujący program - ZHP Kwidzyn: "Nasze Jezioro - Nasza Sprawa",

Prezentacja promująca program - ZHP Kwidzyn: Prezentacja promująca.