Półkolonia „Rodzina to podstawa”
od 13.07.2020 do piątku 17.07.2020
w ramach projektu RODZINA TO PODSTAWA -
rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim

Dzieci powinny być zaopatrzone w maseczki osobiste i obuwie na zmianę.

Dzieci przyprowadzone powinny być punktualnie przez rodzica na ul. Kościuszki 35/2 do Kwidzyńskiego Centrum Wolontariatu „AKWEDUKT” w celu podpisania oświadczenia dot. nie styczności z COVID-19.

Poniżej dokumenty niezbędne do zakwalifikowania dziecka na półkolonie.

* Załącznik nr. 1 - Warunki uczestnictwa w półkolonii,
* Załącznik nr. 8 - Załącznik do karty kwalifikacyjnej niepełnoletniego uczestnika,
* Załącznik nr. 10 - Karta kwalifikacyjna niepełnoletniego uczestnika półkolonii