Obóz „Rodzina to podstawa”
od 20.07.2020 do piątku 30.07.2020
w ramach projektu RODZINA TO PODSTAWA -
rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim

Obóz będzie organizowany w dniach 20-30.07.2020 wspólnie z Obozem Hufca, który będzie trwał od 20.07.2020 do 2.08.2020.

Osoby, które uczestniczą w Obozie Hufca, a są w projekcie będą ponosić odpłatność jedynie 400 zł. (zwrot nastąpi po wysłaniu na adres kwidzyn@zhp.pl wniosku z podaniem nr konta i danych dziecka).

Osoby, które będą uczestniczyć w obozie projektowym, a chciałyby zostać do 2 sierpnia ponoszą odpłatność również 400 zł.

Poniżej dokumenty niezbędne do zakwalifikowania dziecka na obóz.

* Załącznik nr. 1 - Warunki uczestnictwa,
* Załącznik nr. 8 - załącznik do karty kwalifikacyjnej niepełnoletniego uczestnika,
* Załącznik nr. 10 - Karta kwalifikacyjne niepełnoletniego uczestnika obozu.