Opinia Komisji Rewizyjnej Hufca w sprawie działalności komendy Hufca ZHP Kwidzyn oraz wnioski w przedmiocie absolutorium wraz z uzasadnieniem do wglądu ---> TUTAJ