* SPRAWOZDANIE KOMENDANTA I KOMENDY ZA OKRES OD 16.11.2015 r. DO 15.11.2019 r.
* ROZKAZ L11/2019 Z DNIA 10.10.2019 r. ZJAZD ZWYKŁY HUFCA ZHP KWIDZYN
* PORZĄDEK OBRAD ZJAZDU ZWYKŁEGO HUFCA ZHP KWIDZYN
* REGULAMIN ZJAZDU ZWYKŁEGO HUFCA ZHP KWIDZYN
* SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ HUFCA ZHP KWIDZYN