Kwidzyn, 25 czerwca 2019

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Kwidzyn
im. Kwidzyniaków

Rozkaz Specjalny L. 2/2019

 

Druhny i Druhowie!

Z wielkim żalem zawiadamiam, że w dniu 25 czerwca 2019 na Wieczną Wartę odszedł druh harcmistrz Antoni Dębicki. Twórca harcerstwa na Ziemi Prabuckiej, członek Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP Kwidzyn, wieloletni drużynowy, wychowawca, instruktor. Człowiek, który wychował wiele pokoleń młodych ludzi, drużynowych, instruktorów.

 

Druhny i Druhowie!

1. Ogłaszam siedmiodniową żałobę w Związku Harcerstwa Polskiego Hufca Kwidzyn.

2. Polecam odczytać rozkaz na specjalnych zbiórkach drużyn.

3. Polecam okryć kirem sztandar harcerski Hufca ZHP Kwidzyn.

4. Polecam nałożyć czarne opaski na Krzyże Harcerskie.

 

Czuwaj!

/-/ phm. Andrzej Delewski HR