Z ogromnym smutkiem i żalem w sercu informuję całą hufcową społeczność,

zuchy, harcerzy, wędrowników i instruktorów, iż w dniu 05 lutego 2018 roku

odszedł na wieczną wartę druh HR Marian Zarzycki

Harcerz, członek Kręgu Seniorów i Starszyzny ZHP "Płomienie",

Wyklęty, Kwidzyniak, Sybirak...

Ale także dobry człowiek, ojciec, dziadek, pradziadek.

Śmierć Druha Mariana pozostawiła w nas smutek i żal.

Odszedł wielki człowiek, oddany swojej ojczyźnie do samego końca.

Patriota, godny naśladowania wzór dla młodych pokoleń Polaków,

który czuwał do końca.

Czuwajmy i my,

wspierając w tych trudnych dniach

Rodzinę Druha Mariana

 

Druhny i Druhowie

1. Ogłaszam pięciodniową żałobę od 07 do 11 lutego 2018 roku,
2. Rozkazuję nałożyć czarne opaski na harcerskie krzyże i sztandary,
3. Polecam odczytać rozkaz na zbiórkach drużyn.

 

Czuwaj!

/-/ phm. Andrzej Delewski HR