W miniony sobotni poranek zuchy, harcerze i instruktorzy z Hufca ZHP Kwidzyn razem z zastępca Naczelnika ZHP hm. Krzysztofem Budzińskim oraz komisarzem zagranicznym hm. Karolem Gzylem włączyli się w akcję sadzenia drzew.

Na terenie leśnictwa Benowo we współpracy z pracownikami Nadleśnictwa Kwidzyn inżyniera nadzoru pana Adriana Wiśniowskiego oraz podleśniczego pana Zenona Olszynki i po instrukcji kolejnych etapów pracy,   zostało wprowadzone drugie piętro świerkowe w drzewostanie sosnowym na ubogim siedlisku. Celem sadzenia była poprawa warunków bytowania zwierzyny w lesie. Za kilka lat, gdy świerk podrośnie i zewrze się okoliczne zwierzęta będą miały swoją ostoję.

Akcja odbyła się w ramach szerokich  działań Związku Harcerstwa Polskiego kandydującego  do organizacji 25 Światowego Jamboree Skautowego w 2023, które jest najważniejszym wydarzeniem Światowej Organizacji Ruchu Skautowego, a miejscem jego organizacji będzie nasze województwo. 

01.JPG 02.JPG 03.JPG

04.JPG 05.JPG 06.JPG

07.JPG 08.JPG