Dnia 15 kwietnia w uroczystościach na kwidzyńskim zamku, komendant phm.Andrzej Delewski odebrał Honorową Nagrodę Przewodniczącego Rady Powiatu za wdrażanie w życie idei samorządności
dla Hufca ZHP Kwidzyn im.Kwidzyniaków.


W laudacji usłyszeliśmy :
Hufiec ZHP im. Kwidzyniaków w codziennej pracy realizuje uniwersalny cel Związku, jakim jest pozytywne kształtowanie postaw i charakterów oraz wspieranie wychowania dzieci i młodzieży zgodnie z harcerskimi wartościami, takimi jak: patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, praca, sprawiedliwość, wolność i pokój. W prowadzonych działaniach wychowawczych akcentuje ponadto idee samorządności poprzez, między innymi, uczestnictwo w organizowanych na terenie powiatu obchodach i uroczystościach patriotycznych. Kwidzyński Hufiec realizuje też zadania w zakresie promocji, kultury i turystyki. Corocznie organizuje Ogólnopolski Festiwal Piosenki Szałamaja, będący jedną z ważniejszym imprez kulturalnych w powiecie. W 2015 r. Hufiec zrealizował autorski program w zakresie ochrony przyrody „Nasze jezioro Orkusz”. Instruktorzy Hufca ZHP Kwidzyn aktywnie uczestniczą w pracach na rzecz społeczności lokalnej poprzez realizację wielu programów."

01.jpg 02.jpg 03.jpg

04.jpg 05.jpg

Gratulacje!

Meldowała hm.Dorota Łoś
rzecznik Hufca